Pengar till sommarkul för Vallentunabarn

Friends playing football at the beach
Vallentuna kommun hoppas på många spännande ansökningar.
Staten ger pengar till Vallentuna kommun för gratis sommarlovsaktiviteter.
Nu kan föreningar och andra aktörer söka pengarna för att skapa sommarlovskul för barnen.

Det är regeringen som gett kommunerna drygt 200 miljoner kronor för att kostnadsfria sommarlovsaktivieter för barn mellan sex och 15 år ska arrangeras.

Av dessa 200 miljoner har Vallentuna kommun fått 150 000 kronor som det nu är fritt fram för föreningar, samfund, studieförbund och andra aktörer att söka med sina aktivitetsidéer.

Aktiviteterna ska vara gratis och rikta sig till alla i målgruppen. De ska också vara inkluderande såtillvida att de främjar integration skapar kontakt mellan barn med olika social bakgrund och passar vilken oavsett könsidentitet.

– Vi hoppas att vi ska få in spännande och intressant ansökningar, Ida Maria Hallberg, kommunikatör.