Romska frågor på högskolan

Kultur Romer 500 år i Sverige – historia, nutid, framtid. Så heter konferensen på Södertörns högskola i morgon onsdag, klockan 8.30–16. Där kommer man bland annat att diskutera hur dagens forskning och samverkan i romska frågor ser ut. Konferensen är ett samarbete med den romska tidskriften É Romani Glinda och Mångkulturellt kulturellt centrum i Fittja. Konferensen är öppen för alla.