Prata dramatik över en kaffe

litteratur August Strindberg förnyade den svenska dramatiken med ”Ett drömspel”. Det var 1902, men pjäsen med sitt berömda ledmotiv ”det är synd om människorna” står sig än.

På fredag klockan 14 kan man diskutera ”Ett drömspel” över en kopp kaffe i Hagsätra bibliotek. Det är bibliotekets läsecirkel som tagit sig an verket.

Kaffe och litteratur – bra för själen.