Pratar Strindberg i Enebyberg

Föreläsning Klockan 19 i kväll håller litteraturprofessorn Björn Meidal en föreläsning om August Strindberg på Träffpunkt Enebyberg.

Meidal är en av världens mest välmeriterade Strindbergforskare och har föreläst på många universitet i USA. Han kommer att tala om sin nya bok Strindbergs världar, som är en fotografisk biografi.

Entréavgiften är 50 kronor.