Protest mot kulturskymning

I förra veckan diskuterade politikerna frågor om kulturens framtid i Huddinge. Nu öppnar man för att hembygdsföreningarna ska leva kvar.

Samtidigt har Huge ytterligare höjt hyran för Fullersta Bio konsthall.

Det blev en minst sagt eldig politisk måndag i förra veckan när kommunfullmäktige sammanträdde i Huddinge.

Många Huddingebor hade samlats utanför i en demonstration bestående av ett fackeltåg med plakat om att man ville rädda kulturen.

Huddingepartiet hade med sig den bredare frågan om varför kommunen inte har råd med kulturen, en fråga som dock aldrig togs upp på grund av tidsbrist.

Socialdemokraterna i kommunen ville att kultur- och fritidsnämndens budget för nästa år skulle utökas med 420 000 kronor för att täcka för ökade kostnader som uppstått som en följd av Huges nya hyresavtal med föreningslokaler.

– Vår poäng är att Huges översyn av lokalhyrorna har lett till ökade kostnader för kulturen men det ska inte innebära tvång på nedskärningar. Förslaget fick inte gehör och det är synd, pengarna hade annars gett ett besked till oroliga föreningar, säger oppositionsrådet Emil Högberg (S).

Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden, Vibeke Bildt (FP), hade dock svårt att förstå summan på 420 000 som föreslogs.

– Oppositionen hade lagt ett förslag om att utöka budget­ramen, men jag förstår inte siffran de fått fram och har inte fått något svar på det, säger hon.

Hembygdsföreningarna var inget som man tog upp under fullmäktige, men de verkar nu gå mot en säkrare framtid.

– De kommer att leva kvar och jag kommer att ge förvaltningen i uppdrag att inleda samtal om hur man ska gå vidare, säger Vibeke Bildt (FP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Osäkrare är det för Fullersta Bio konsthall, som verkat i sin lokal sedan 90-talet med utställningar och evenemang.

– De har sagt nej till erbjudandet om att i stället verka i Fullersta gård, så det erbjudandet står inte fast längre. De kan söka bidrag till sin verksamhet, men lokalpriset har Huge höjt ytterligare och är nu på 330 000 kronor, säger Vibeke Bildt.