Riskerar böter för containrar

ÖSTERHANINGE Kommunen kräver att Mark- och miljödomstolen bötfäller en företagare med 60 000 kronor. Bakgrunden är att mannen har haft nybyggda containerbyggnader uppställda utan bygglov.

Företagaren vägrar flytta containrarna eller betala böterna.

Han menar att yttrandet från grannar och andra berörda inte har gått rätt till, att verksamheten upphört på platsen och att containtrarna ska säljas.