Röja skog – ett riktigt hästjobb

Arbetshästarna förstör inte marken lika mycket som moderna maskiner.
Arbetshästarna förstör inte marken lika mycket som moderna maskiner.
Förut var lindallén upp till Villa Beylon slyig och igenväxt. Nu kan man återigen se hela vägen upp till huset.
Förut var lindallén upp till Villa Beylon slyig och igenväxt. Nu kan man återigen se hela vägen upp till huset.
Arbetshästarna kommer tillbaka senare nästa år för att avsluta arbetet.
Arbetshästarna kommer tillbaka senare nästa år för att avsluta arbetet.
Att röja sly och träd är ett riktigt hästjobb.
Att röja sly och träd är ett riktigt hästjobb.
Vissa träd lämnas kvar för att fåglar, insekter och andra djur ska kunna använda dem som bon.
Vissa träd lämnas kvar för att fåglar, insekter och andra djur ska kunna använda dem som bon.
Nordsvenskar röjde den gamla lindallén upp till Villa Beylon.

Nu kan man åter flanera i den gamla lindallén upp till Villa Beylon. Tacka katten, f’låt, hästen för det! 😉

Arbetet med att rensa bort träd och sly har nämligen skötts av tre ståtliga nordsvenskar.

– Hästarna är våra arbetsredskap, och är till för att inte skada marken. När du kommer med traktorer blir det fula köttsår i marken, och marken komprimeras, säger Annelie Sjödin, arborist och hästentreprenör på Järva Trädgårdscenter som utfört jobbet åt Statens Fastighetsverk.

På ena sidan lindallén har det funnits en skött gräsyta, men den andra sidan har varit oskött i många år. Genom att röja upp vill man göra parken mer tillgänglig.

– Det ska bli en enhet, som en park, som ska attrahera människor att röra sig i, säger hon.

Alla träd röjs dock inte bort, utan det ligger en del död ved kvar. De bli boplatser åt djur, insekter, steklar, maskar och fåglar, berättar Annelie Sjödin.