Rythm Rotation till Rinkeby Folkets hus

MUSIK Det finns enastående instrumentalister från olika musikaliska kulturer som aldrig får en chans att etablera sig i det svenska musiklivet. Projektet Rythm Rotation vill råda bot på det. Under ett års tid har invandrade musiker mött musiker från den svenska jazzscenen för jamsessions där man spelat tillsammans. Finalen är fyra konserter, varav en blir nu på lördag i Rinkeby Folkets hus.