(rubrik saknas)

Fakta

Så matar Mitt i:s läsare fåglarna

För några veckor sedan bad vi­ våra läsare att skicka in bilder på fågelbord.

Över 40 bilder från många olika delar av länet kom in. Här är några av dem.