Sagostunder införs på biblioteket

Sagostund I slutet av mars infördes sagostunder på biblioteket och det är ett koncept man kommer att fortsätta med. Valet av sagor styrs åldern och intresset hos de barn som kommer.

– Vi vet att det är viktigt för barns språkutveckling att man läser och berättar för dem, säger Carina Hultgren, bibliotekarie, på kommunens hemsida.

Sagostunderna ska hållas varannan onsdag framöver.