Sätra kan få konstgräs

FOTBOLL På Skärholmens stadsdelsnämnds möte på torsdag ska ett förslag om konstgräs på Sätra bollplans 11-mannaplan diskuteras.

Idrottsnämnden, som ansvarar för planen, har redan tagit beslut om investeringar för 2014–2017 och där finns inte Sätra BP med.

Stadsdelsförvaltningen anser att behovet är så stort i området, där flickfotbollsföreningen Sätra SK finns, att idrottsnämnden bör prioritera anläggandet av konstgräs där.