Fullersta gård kan få 4,5 miljoner

Kultur Kultur- och fritidsnämnden har godkänt förvaltningens efterlysning av 4,5 miljoner kronor för att rädda Fullersta gård sedan Huge chockhöjde hyran.

När Huges nya hyressättning vinner kraft ökar gårdens hyra med 2,3 miljoner kronor, med början 2013. För att få det att gå runt måste man expandera och utöka öppettiderna. Frågan ligger nu hos kommunfullmäktige för beslut.

Fullersta gård behöver expandera.