Se Ekuddens historia på Konstfack

historia/konst En gång blomstrade Ekuddens gård vid Flaten. Nu finns bara lämningar kvar och långtifrån alla känner till dess glansfulla historia. Det vill Emmelie Golabiewski, Bagarmossenbo och Konstfackelev, ändra på. Hon har fördjupat sig i gårdens historia och vill se ett friluftsmuseum på Ekudden. Till och med söndag kan man se hennes utställning om gården på Konstfacks examensutställning på LM Ericssons väg 14.