Se hur skolan var på 1850-talet

MUSEUM Skolhuset i Svartbäcken på Tyrestavägen 40 togs i bruk 1847. Det är Haninge sockens äldsta skolhus. Byggnaden som nu är museum innehåller en tidsenligt inredd skolsal och lärarbostad.

Museet har öppet tre dagar i höst: 14 oktober, 11 november och den 9 december. Samtliga dagar från klockan 13. Representanter från Haninge hembygdsgille finns på plats och guidar.