Se spåren efter skogsbranden

VANDRING Det har gått 16 år sedan den gigantiska skogsbranden i Tyresta. Men hur ser ett brandhärjat område ut när så många år passerat? Tyresta har blivit ett fullskaleexempel på hur naturen reagerar.

Den 26 april leder naturvägledare Peder Curman en vandring genom den före detta urskogen som nu blivit ett spirande slylandskap. Samling vid Tyresta by busshållplats klockan 10.

Skogen foto­graferad 2008.