Se Vallentuna vid andra världskriget

Foto På lördag klockan 14 visar bildarkivarie Matilda Riddar Johnson bilder från Vallentuna under andra världskriget. Föreläsningen hålls i Vallentuna salen.

Både före och efter kan den som vill kika i Vallentuna bildarkiv.