Sjuka barn får fortsätta med film

Film Landstinget i länet har gett grönt ljus för ett filmprojekt där långtidssjuka barn och ungdomar får skapa egna animerade filmer.

Det är landstinget som infört satsningen Filmverkstad på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge och Solna, som en del i den större satsningen Kultur i vården. Projektet med Filmverkstaden har fått 130 000 kronor beviljat för nästa år.