Sjung och rimma för din baby i biblioteket

musik Redan mycket små barn tycker om sång, rim och ramsor. Det har man tagit fasta på i Farsta bibliotek, där det blir babysång varannan måndag (ojämna veckor) under hela vintern och våren.

Första datum är måndag den 27 januari, klockan 10.30–11.

Antalet platser är begränsat, så man ska anmäla sig i förväg. För barn 4–12 månader gamla.