skjuts för att rädda abborren

Stockholm Skarvar åt fisk för cirka 10 miljoner förra året. Länsstyrelsen har därför godkänt jakt på skarv för att skydda främst abborre, gädda och gös.

Naturvårdsverket ger nu grönt ljus till att skjuta skarvar vid utsättningsplatser och vid fiskeredskap och fiskodlingar, men säger nej till att skjuta skarvar vid enskilda vatten i skärgården.

Högst cirka 1 000 av dagens närmare 25 000 skarvar får skjutas fram till den 31 december.