Skorsten kan få stå kvar

Bagarmossen Fortum Värme har ansökt om att riva den gamla panncentralens skorsten och cisterner vid Fogdevägen. Men Stockholms stadsbyggnadskontor vill inte att rivningslov ges.

Panncentralen byggdes i början av 1950-talet och har ritats av arkitekten Nils Sterner. Enligt stadsmuseet är fastigheten särskilt betydelsefull ur kulturhistorisk synpunkt, och ”en viktig markör i stadsbilden”.

Även Skönhetsrådet vill att skorstenen ska bevaras.