Sorgesång över troendes splittring

kör En veklagan framförs i Uppenbarelsekyrkan på söndag kväll. ”Lament for Jerusalem” heter verket, skrivet av britten John Tavener. I det ingår både kristna, judiska och muslimska texter.

Temat är en sorgesång över att de troende inte kan enas inför Gud/Allah. Sjunger gör Hägerstens ­kammarkör och Hägerstens ungdomskör. Karin Dahlberg är sopran och Tobias Nilsson countertenor.