Späckat program Om odling i staden

Stadsodling På lördag anordnas det stadsodlarfestival i Fatbursparken och programmet är späckat. Det blir stadsodlare från Västerås, Lund, Uppsala och Stockholm som berättar om sina erfarenheter, information från staden om hur man kan sluta brukaravtal om att odla på stadens parkmark och Koloniträdgårdsförbundet berättar om hur man skaffar lott. Allt avslutas med politikerdebatt ledd av vetenskapsjournalisten Karin Bojs.