Stadsteatern tappade 20 miljoner

Stockholmarna nobbar teatern.
Stockholmarna nobbar teatern.
Antalet besökare på Stadsteatern minskade med över 67 000 personer mellan 2015 och 2016.
Det innebär att Kulturhuset tappade i biljettintäkter med nästan 20 miljoner kronor.

Det är svårt att få stockholmarna att gå på teater i city. 67 000 färre besökare tog sig till Stadsteatern på Kulturhuset under 2016, vilket innebär den lägsta besöksfrekvensen sedan 2012. Samtidigt anordnades över 3 000 fler föreställningar och evenemang under samma tidsperiod.

Tappade 19,5 miljoner

Sammanlagt minskade Kulturhuset sina biljettintäkter med 19,5 miljoner kronor under året. Och det är teaterverksamheten som tappar mest. Antalet betalande teaterbesökare minskade med en fjärdedel mellan 2015 och 2016, vilket ger ett tapp på nästan 25 miljoner kronor.

Musik och scenkonst är desto mer populärt. Där ökade antalet besökare med flera tusen jämfört med 2015. Det är dock en klen tröst för Kulturhusets ekonomi, då musikverksamheten drog in blygsamma 2,7 miljoner under året.

Ser ljust på framtiden

Även om Stadsteatern kallar situationen för ”sårbar” ser de ljust på framtiden. Biljettintäkten under 2016 är trots allt ”den tredje högsta sedan starten 1960”.

Och de hoppas sälja fler biljetter under 2017. Redan nu har man nämligen sett en ökning i antalet förköp till årets föreställningar.