Studenter sjunger in våren i Oscars

Körkonsert Många arbetsplats- och föreningskörer har vitsiga namn och Medicinska föreningens kammarkör är inte sämre. Läkarlinjens studentkår heter förstås A Scalpella. På torsdag ger de årets första vårkonsert i Oscarskyrkan, en konsert som sker i samarbete med Riksförbundet Unga Musikanter, RUM. Mer körmusik blir det i Oscars på söndag, när kyrkans egen ungdomskör ger konsert.