sumpans framtida kultur diskuteras

DEBATT Hur ska kulturen i Sundbyberg se ut i framtiden? I samband med att Folkets hus firar 110 år diskuteras frågan nu på fredag, den 4 oktober.

Seminarium och debatt följs av presentation av minnen från Folkets hus verksamhet genom åren. Bland debattörerna finns politiker och representanter från bibliotek, teatergrupper och köpstråk Sundbyberg. Start klockan 13 på Sturegatan 12.