Tema teater på musikmuseet

Teater Gunilla Nyroos mutade in en plats i svenska hjärtan med sina tv-roller i ”Hem till byn” och ”Tre kärlekar”. Lennart Hjulström jobbade på 1960- och 70-talet med Bengt Bratt och Kent Andersson på Stadsteatern i Göteborg, blev chef för Folkteatern där och regisserade sedan alltmer. På torsdag talar dessa makar och kolleger teater på Musikmuseet. Samtalet kommer att sändas i P1 i jul.