tennisplan under bro fick nobben

TENNIS I vintras kom ett medborgarförslag om att anlägga tennisbanor under Västerbron på Långholmen.

Stadsdelsnämnden tyckte att idén var bra, men sa ändå nej i förra veckan.

Skälet till avslag var att en sådan anläggning skulle utgöra en icke önskvärd barriär mellan den östra och västra delen av ön.