Torgmöte om Rissne för alla

RISSNE Otrygga gator, dålig belysning och alltför låg polisnärvaro, det är några av synpunkterna på Rissne som finns bland de boende i stadsdelen. Nu anordnar invånarna själva ett torgmöte där alla välkomnas att diskutera utvecklingen i Rissne. Flera politiker kommer att närvara. Mötet hålls lördagen den 5 oktober mellan 12 och 15 i Rissne centrum.