Trädgårdsindustri har blivit konst

Från utställningen Flora.
Från utställningen Flora.

TRÄDGÅRD På 40-talet fanns det runt sjuttio trädgårdsmästerier i Tungelsta. I dag återstår bara ett fåtal. I den pågående utställninge ”Flora, plantae, ornativae” i Haninge kulturhus tar Caroline Mårtensson avstamp i historien och tittar på hur trädgårdsindustrin har förändrats och ser ut idag. Verket”Flora, plantae, ornativae” har en koppling till Josef Franks klassiska skåp Flora.