Tre nya böcker om Stockholm

Böcker Tre spännande nya böcker om Stockholm presenteras av sina författare på torsdag lunch. Ulrika Sax har skrivit ”Kista – den tudelade staden” om vad som hände med de visioner om en ABC-stad som fanns från början. Mats Hellspong berättar i ”Stadion och Zinkensdamm – Stockholms idrottspublik under två sekler” om just det medan Bo Larsson i ”Tio levnadsberättelser – rapport från ett annat boende” skildrar hemlösas villkor.