Två skådespelare gör Tartuffe

Teater Sagateatern ger sex föreställningar av Molières klassiska komedi ”Tartuffe”. Premiären är på lördag den 31 mars. Sista föreställningen ges på Vind- och vattenfestivalen på Millesgården den 12 maj.

Alla tolv rollerna i pjäsen spelas av Lena Lagerkvist, pedagog på Sagateatern och hennes före detta elev Klara Lindal. Den kommer även att spelas som lunchpjäs för stadens anställda.