Tyresöbo vann pris efter gitarrbyggare

STIPENDIUM Felix Mollberger från Tyresö är en av fyra unga gitarrister som belönats med årets Albin Hagströmstipenium. Stipendiet delas ut till minne av mannen bakom de världsberömda gitarrerna. Nitton år gammal grundade Albin Hagström en firma för försäljning av utländska dragspel. Stiftelsen Albin Hagströms Minnesfond i Kungliga Musikaliska Akademien har tillkommit genom en donation av Albin Hagströms döttrar.