Unga jobbar för laglig graffiti

Ungdomsrådet i Sollentuna vill ha laglig graffiti vid skejtparken på Sollentunavallen.

Men politikerna betraktar graffiti som skadegörelse och säger nej.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om Sollentunas nolltolerans mot graffiti.

Med kommunens strikta linje i bakhuvudet har Sollentunas ungdområd ändå gjort en ansats att ta upp frågan. I slutet av januari uppvaktade de kultur- och fritidsnämnden med ett förslag om laglig graffiti vid skejtparken.

– Det borde finnas utrymme även för den här typen av konstuttryck, och skejtparken är ett naturligt ställe, säger rådets ordförande Gabriella Ljunggren, 17.

Responsen blev dock inte vad de hade hoppats på.

– De verkade inte så intresserade av att diskutera frågan.

I stället blev de ombedda att återkomma skriftligen.

– Spontant blir det nej på en sådan fråga om de kommer in med en ansökan. Vi har en nolltolerans mot klotter och skadegörelse, och vi bedömer att graffiti i den offentliga miljön tillhör den kategorin, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Magnus Ramstrand (KD).

Han menar att laglig graffiti kan generera mer olagligt klotter.

– Det finns undersökningar som visar att det olagliga klottret ökar i städer där det finns lagliga väggar. I Sollentuna kostar olagligt klotter närmare en miljon kronor per år. Dessa pengar skulle vi kunna använda till annat.

På frågan om vilken undersökning han stöder sig på hänvisar han till erfarenheter som Sollentuna kommuns brottsförebyggare tagit del av muntligen.

Några skriftliga rapporter eller utvärderingar kan varken han eller brottsförebyggaren hänvisa till.

Enligt Brottsförebyggande rådet finns det inga vetenskapliga belägg för huruvida laglig graffiti leder till ökat, eller för den delen minskat, olagligt klotter.

Ökat klotter är dock inte Magnus Ramstrands enda argument mot laglig graffiti. Han menar att det finns de som anser att graffiti är fult och att det skapar otrygghet.

– Hur vill vi att den offentliga miljön ska se ut? Vi är restriktiva med konst i den offentliga miljön och har bestämt oss för att den ska utgöras av skulpturer i Sollentuna.

På frågan om Magnus Ramstrand själv tycker om graffiti som konstform svarar han diplomatiskt.

– Det finns graffiti som är väldigt avancerad och gjord av duktiga konstnärer. Det betvivlar jag inte.

Ledamöterna i ungdomsrådet har dock inte gett upp.

– Vi ska göra en formell ansökan, och samla ihop en namnlista, säger Gabriella Ljunggren.

Bilderna, inspirerade av den världskände graffitimålaren Banksy, är gjorda av Jimmy Morales Leyton och föreställer hans tvillingdöttrar Evy och Emelie. De visades under en utställning 2011.