Ursvik kan få Systembolag

URSVIK Systembolaget vill ha en ny etablering i Sundbyberg och har därför kontaktat kommunen som ser positivt på etableringen.

Ursvik pekas ut som en lämplig plats, och nu ska diskussion föras mellan parterna.

I dag har Systembolaget en butik i kommunen, på Landsvägen.