Utställning på bibblan visar foton från västra Tureberg

foto västra Tureberg
Ett av fotografierna som ingår i utställningen Modernitetstanken.
Just nu pågår utställningen Modernitetstanken på Galleri Aniara i Sollentuna bibliotek på Aniaraplatsen 2. Där visas fotografier från västra Tureberg – ett område präglat av förändring – av Linda Stolpe Margenberg som fick Boris Kunos-stipendiet för ett par år sedan.

Mässan, Malmvägen, Malmparken. De centrala delarna av Sollentuna signalerar tydligt om en annan tid, andra ideal, andra värderingar. Det rör sig om värden som förändras över tid. Men vilka värderingar förmedlas? Vilket sätt att leva påbjuds av de arkitektoniska och infrastrukturella förutsättningarna?

De frågorna vill Linda Stolpe Margenberg undersöka i projektet Modernitetstanken. ”Det handlar dels om att dokumentera hur tidigare förändringar har tagit sig uttryck i stadsbilden, dels om att dokumentera centrala Sollentuna i sin nuvarande utformning, i ett bevarande för kommande generationer”, förklarar hon.

Utställningen pågår till den 24 juni

På vilket sätt bidrar idén om utveckling och progression till att (om)forma stadsbilden? Hur kommer den tid vi nu lever i uppfattas i framtiden? är andra frågor som Linda Stolpe Margenberg ställer sig.

Utställningen pågår på galleri Aniara till den 24 juni. Öppettiderna är 9–19 måndag–fredag, 11–16 på lördagar, och 12–16 på söndagar.