Vägtunnel överklagas

HJULSTA-AKALLA Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen har överklagat till mark- och miljödomstolen sedan länsstyrelsen godkänt planen för en tunnel i Förbifart Stockholm mellan Lunda och Hjulsta. Gruppen menar bland annat att hela Förbifarten strider mot en rad nationella mål genom negativa effekter på klimatet.