Vandra längs nya kraftledningen

VANDRING Trots stora protester beslutade Svenska kraftnät att dra en kraftledning genom grönområdet Rösjökilen. Nu har bygget av den så kallade City link, kraftledningsförbindelsen mellan norra och södra Stockholm, pågått ett tag.

Naturskyddsföreningen arrangerar därför en vandring längs ledningen. På söndag går promenaden från Eneby skogsväg i Rinkebyskogen, som är en del av Rösjökilen.