Vandring i proletärhistorien

Stadsvandring Svältholmen kallades Kungsholmen förr. En av dem som tidigt skildrade arbetarnas liv var Maria Sandel (1870–1927). Hon bodde med sin mor på Mariebergsgatan och försörjde sig som hemstickerska.

På söndag leder Lena Kallenberg, ordförande i Maria Sandel-sällskapet och Kjersti Bosdotter en vandring om henne och Ivan Oljelund. Samling i hörnet S:t Eriksgatan/Fleminggatan klockan 13.