Väsby kan få egen konstrunda

En lokal konstrunda kan bli verklighet i Väsby.
En lokal konstrunda kan bli verklighet i Väsby.
En lokal konstrunda i Upplands Väsby kan bli verklighet efter ett medborgarförslag från en Väsbybo.

Tanken är att konstrundan ska genomföras på vårkanten och vara årligt återkommande. Konst ska visas runt om i kommunen och platser som föreslås i medborgarförslaget är bland annat Smedby gård, Fresta församlingshem och Bollstanäs församlingshem.

Syftet är att visa upp det lokala kulturlivet. Inspiration har hämtats från skånska Österlen.

På nästa kommunfullmäktige väntas politikerna ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att fortsätta dialogen med Väsbybon som väckt idén. Nämnden har tidigare uttalat sig positiv till idén och även lagt fram idén om en gemensam utställningsyta i Messingen.