Via Dolorosa – på Lidingö

Vandring Vila Dolorosa hette vägen som Jesus vandrade med sitt kors mellan ståthållaren Pontus Pilatus och fram till Golgata där han korsfästes. Gatan i Jerusalem lockar varje år tusentals pilgrimer och turister. De låter sig inte hindras av att vägens sträckning har ändrats sedan Jesu tid. På långfredagen arrangerar Lidingö församling en vandring på Lidingö kyrkogård, där de i tanken följer Via Dolorosa.