Vill ha träd och mer charm

Södermalm En man som bor på Heleneborgsgatan efterlyser i ett medborgarförslag fler träd på sin gata. Han jämför med lyftet som Hornsgatan har fått och vill se en liknande insats på sin egen gata.

”I dag känns gatan steril och inte så charmig”, skriver mannen. Stadsdelsförvaltningen har nu skickat vidare förslaget till trafikkontoret, eftersom det rör gatumark.