Villa från 1700-talet öppna igen

Prinshistoria På lördag öppnar åter det som kallas Gamla huset vid Waldemarsudde efter att ha varit stängt en tid. I den gula träbyggnaden med fönsterluckor bodde prins Eugen i väntan på att det som i dag är museet Waldemarsudde skulle byggas klart. Det tjänade under 1800-talet som sommarbostad och har renoverats i ett par omgångar. Vid den senaste renoveringen 1998 togs väggarnas originalfärger fram.