Volontärer driver läshörnan i Tibble

Bibliotek Tibble har stått utan bibliotek sedan Kulturhusets tillkomst i Kungsängen. Nu finns en ersättning i form av en läshörna på Tibble torg 7.

Där kan man låna och lämna böcker och annat från kommunens bibliotek samt läsa dagstidningar och tidskrifter. Verksamheten drivs av volontärer från Ekhammars veteraner, Tibble seniorklubb och bostadsrättsföreningen Vinbäret och är öppen vardagar klockan 10–12.