Kulturskolan höjer åldersgränsen

Arkivbild.
Arkivbild.
Förslaget innebär att det är möjligt att fortsätta i kulturskolan tills dess att man fyller 20 år.

Kulturskolans övre åldersgräns ska höjas från 18 till 20 år. Det beslutet väntas kultur- och fritidsnämnden fatta i kväll.

Enligt förslaget finns en efterfrågan från vissa ungdomar att fortsätta i verksamheten även efter att de fyllt 18 år. Men efterfrågan är liten så förslaget väntas inte få större ekonomiska konsekvenser.

Tanken är att möta den efterfrågan som finns och stimulera fler unga att fortsätta med konstnärliga intressen, enligt det förslag som nämnden ska ta ställningen till.