Kvartersfolk: Brukar du gå på stadsdelsnämndsmöten?

”Om det är en speciell fråga som jag är engagerad i går jag. Men jag jobbar ofta kvällspass på biblioteket, och det är oftast då som mötena är, så då kan jag inte gå. Men vi har alla nämndhandlingar på biblioteket och jag upplever att folk på Södermalm är samhällsmedvetna och engagerade. Biblioteket är ju också med i Söderandan, det brottsförebyggande rådet, som jag tror är jätteviktigt för att få människor att känna sig informerade och trygga.”

Britt-Marie Ingdén-Ringselle, 61, jobbar vid Punkt-Medis på Tranströmerbiblioteket