Loa Falkman och Jonas Malmsjö i högform när de träffar Mitt i