Så mycket porrsurfar stockholmarna

Stockholmarnas porrsurfande
2 procent av stockholmarna porrsurfar dagligen, enligt en undersökning för 2017.
Porrsurfandet ökar – både bland män och kvinnor. Det visar ny statistik ur den årliga rapporten Svenskarna och internet.
Mitt i har tagit fram stockholmarnas porrvanor.

Porrsurfandet ökar i jämn takt år för år. Det visar statistik över de svenska internetanvändarna som redovisas i rapporten Svenskarna och internet, som Internetstiftelsen i Sverige tar fram årligen.

Men Mitt i har även tagit fram siffrorna uppdelat på regioner.

I undersökningen uppger 30 procent av de tillfrågade stockholmarna att de använder webbsidor med sexuellt innehåll ”någon gång”.

Det vill säga – varje vecka, varje månad eller något mindre. Något som är i enlighet med rikets siffror.

Antalet är en ökning med sex procent jämfört med 2016.

Kvinnornas tittande fördubblat

Nästan hälften av alla män porrsurfar regelbundet enligt undersökningen. Också det en ökning jämfört med fjolåret.

Men bland kvinnorna ökar det regelbundna porrsurfandet desto mer.

12 procent uppger att de någon gång konsumerar webbsidor med pornografiskt innehåll. En fördubbling jämfört med tidigare år.

2 procent av användarna – av båda könen –  i Stockholm uppger dessutom att de kollar på pornografiskt innehåll dagligen.

En av fem råkar porrsurfa

I undersökningen tillfrågades även internetanvändarna om de någon gång under det senaste året råkat hamna på en porrsida när de egentligen letade efter något annat.

Av de tillfrågade stockholmarna uppger 22 procent att detta har hänt.

Stockholmarnas porrvanor för 2017

De 572 tillfrågade stockholmarnas svar på frågan ”Hur ofta tittar du på sexuellt innehåll på nätet?”.

Källa: Internetstiftelsen i Sverige.