Quiz: Är du en typisk Järfällabo?

Testa dig själv! Gör Mitt i Järfällas quiz och få veta sanningen om dig själv.