Åh så skönt, det blir mera grönt – nästa år

Mer stadsodling nästa år!
Mer stadsodling nästa år!
Solnas stadsodling föll så väl ut att den fortsätter samt utökas under 2017.

Den gröna vågen i Solna fortsätter. Årets pilotprojekt med stadsodling på tre platser föll så väl ut att staden vill fortsätta även nästa år, vilket förväntas klubbas i Tekniska nämnden nästa vecka.

Stadsodlingen ska inte bara fortsätta utan även utökas. De tre platser som idag har odlingslådor – Huvudstafältet, Råstasjön och kvarteret Odin i Hagalund – föreslås utökas med ytterligare en odlingslåda per plats.

Man vill även anlägga ytterligare en stadsodling med fyra odlingslådor i Svedenområdet i Bergshamra.

De stadsodlare som vill får fortsätta att odla på sina lotter även nästa år, och de som lämnas tillbaka ska lottas ut på nytt. Odlingslotten får man sedan ha i max fem år.

I utvärderingen av odlingsåret 2016 konstateras att många odlare önskat att staden skulle bistå med vatten i anslutning till lotterna. Huruvida den frågan går eller kommer att lösas framgår inte.