ANNONS

92 000 stockholmare står utanför internet

92 000 stockholmare står utanför internet.
92 000 stockholmare står utanför internet.
Andelen internetanvändare har år för år ökat i jämn takt. Men ännu står omkring fyra procent av stockholmarna utanför.
Den främsta anledningen är ålder och ointresse.
ANNONS

Stockholm har den största andelen internetanvändare i landet.

Bara fyra procent står fortfarande utanför internet, visar statistik från rapporten Svenskarna och internet från 2017. Siffran i hela landet är lite över sex procent.

Men räknat på länets 2,3 miljoner invånare är det alltså 92 000 som aldrig använder sig av internet.

Av de som saknar eller väljer att avstå från internet är den främsta gruppen personer som uppnått pensionsåldern.

Främsta anledningen: Ointresse

De som i undersökningen svarat att de inte använder internet frågades vidare om varför. Där uppgav 69 procent av stockholmarna i undersökningen att det främst beror på ointresse och att internet inte är användbart för dem.

Utbildningsnivån är en annan faktor som hänger ihop med internetanvändandet.

Bland de som studerar på högskola, universitet eller redan har en examen från högre utbildning står bara två procent utanför internet. Men bland de som slutade studierna efter grundskolan är det däremot 29 procent som inte använder internet.

Samband finns även att hitta mellan internetanvändning och hushållsinkomst. Ju högre inkomst en grupp har desto större andel internetanvändare, enligt rapporten.

ANNONS
ANNONS